*CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI QUẢNG BÌNHNhập mã số  
 Home   Lịch làm việc   Điều xe ô tô   Công văn đến   Công văn đi   Thông báo nội bộ   Quản lý nhân sự   Quản lý công trình   Vi phạm, xả thải   Tài liệu QLKT   Công bố thông tin   

Thông tin VH cũ 

QUAN TRẮC 
   Mực nước 
   Lượng mưa 
   VH máy bơm 

Bản đồ Google 

CN Phú Vinh 
CN Bố Trạch 
CN Quảng Trạch 
CN Rào Nan 
CN Tuyên Minh 
CN Quảng Ninh 
CN Kiến Giang 

 º Hồ Phú Vinh (Zbt: 22m; Wtb: 22.36 triệu m3) 
 º Hồ Đồng Sơn (Zbt: 12.4m; Wtb: 2.40 triệu m3) 
 º Cống Đức Phổ 
 º Hồ Vực Sanh (Zbt: 16.6 m; Wtb: 3.24 triệu m3) 
 º Hồ Cửa Nghè (Zbt: 10.3 m; Wtb: 0.81 triệu m3) 
 º Hồ Đồng Ran (Zbt: 13.1 m; Wtb: 5.51 triệu m3) 
 º Hồ Vực Nồi (Zbt: 13.2 m; Wtb: 13.6 triệu m3) 
 º Hồ Thác Chuối (Zbt: 57.8 m; Wtb: 33.36 triệu m3) 
 º Hồ Đầu Ngọn (Zbt: 21.8 m; Wtb: 2,02triệu m3) 
 º Hồ Cồn Ruộng (Zbt: 16 m; Wtb: 0.71 triệu m3) 
 º Hồ Khe Tắt (Zbt: 9.86 m; Wtb: 0.91 triệu m3) 
 º Hồ Trốc Vực (Zbt: 12,32 m; Wtb: 0.67 triệu m3) 
 º Hồ Đồng Suôn (Zbt: 15 m; Wtb: 2.17 triệu m3) 
 º Hồ Khe Ngang (Zbt: 28.55 m; Wtb: 1.57 triệu m3) 
 º Hồ Bàu Mía (Zbt: 6.6 m; Wtb: 1.15 triệu m3) 
 º Hồ Mù U (Zbt: 15.2 m; Wtb: 1.46 triệu m3) 
 º Hồ Tiên Lang (Zbt: 35 m; Wtb: 17.1 triệu m3) 
 º Hồ Trung Thuần (Zbt: 24.2m; Wtb: 4.05 triệu m3) 
 º Hồ Vực Tròn (Zbt: 18 m; Wtb: 52.8 triệu m3) 
 º Hồ Sông Thai (Zbt: 20.3 m; Wtb: 6.42 triệu m3) 
 º Hồ Vân Tiền (Zbt: 13.9 m; Wtb: 1.25 triệu m3) 
 º Hồ Lòi Đuốc (Zbt: 38.7 m; Wtb: 0.79 triệu m3) 
 º Hồ Đồng Mười (Zbt: 25.8 m; Wtb: 1.06 triệu m3) 
 º Hồ Khe Chay (Zbt: 29 m; Wtb: 0.45 triệu m3) 
 º Hồ Đồng Vạt (Zbt: 14.7 m; Wtb: 0.27 triệu m3) 
 º Hệ thống thủy lợi Rào Nan (Zbt: 8 m; Z ngưỡng tràn: 6m) 
 º Trạm bơm Vĩnh Lộc 
 º Hồ Bẹ (Zbt: 20.5 m; Wtb: 6.73 triệu m3) 
 º Hồ Eo Hụ (Zbt: 193.34 m; Wtb: 0.88 triệu m3) 
 º Hồ Ba Nương (Zbt: 196.60 m; Wtb: 1.5 triệu m3) 
 º Hồ Cẩm Ly (Zbt: 44.04 m; Wtb: 42 triệu m3) 
 º Hồ Rào Đá (Zbt: 29.7 m; Wtb: 82.43 triệu m3) 
 º Hồ Troóc Trâu (Zbt: 39.9 m; Wtb: 5.99 triệu m3) 
 º Trạm bơm Hoành Vinh 
 º Trạm bơm Duy Hàm 
 º Hồ Long Đại (Zbt: 23.6 m; Wtb: 0.73 triệu m3) 
 º Hồ An Mã (Zbt: 22 m; Wtb: 67.85 triệu m3) 
 º Hồ Phú Hòa (Zbt: 30.33 m; Wtb: 8.7triệu m3) 
 º Hồ Thanh Sơn (Zbt: 17.8 m; Wtb: 7.34 triệu m3) 
 º Đập Mỹ Trung 
 º Đập dâng Rào Sen (Đập A: Z đđ: 9.22 m; Z tràn: 6.68m; Đập B: Z đđ: 6.4 m; Z tràn: 5.19m) 
 º Trạm bơm Tiền Thiệp 
 º Trạm bơm Tiêu vùng II tả Kiến Giang 
 º Trạm bơm Hói Nẹng 
TTTC » Thực hiện quy định tại Mục 1, Chương V, Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp như sau :

TTDiễn giải thông tin công bốFile dữ liệu
INăm 2020 
1Chiến lược phát triển của Doanh nghiệp 
2Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước: Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi Quảng Bình giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến 2030Xem vb
3Kế hoạch sản xuất 05 năm 2019-2023 của Công tyXem vb
4Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020Xem vb
5Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm gần nhấtXem vb
6Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2019Xem vb
7Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2019Xem vb
8Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2019Xem vb
9Báo cáo tài chính doanh nghiệp năm 2019Xem vb
10Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2019Xem vb
IINăm 2021 
1Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất, tình hình tài chính đầu năm 2021Xem vb
2Báo cáo tài chính năm 2020Xem vb
3Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021Xem vb
4Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020Xem vb
5Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2020Xem vb
6Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng/năm 2021Xem vb
7Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2020Xem vb
IIINăm 2022 
1Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022Xem vb
2Báo cáo quyết toán tài chính năm 2021 
3Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2021 
4Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 
5Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2021 
IVNăm 2024 
-  
TN Quang Binh