*CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI QUẢNG BÌNHNhập mã số  
 Home   Lịch làm việc   Điều xe ô tô   Công văn đến   Công văn đi   Thông báo nội bộ   Quản lý nhân sự   Quản lý công trình   Vi phạm, xả thải   Tài liệu QLKT   Công bố thông tin   

Thông tin VH cũ 

QUAN TRẮC [NSL]
   Mực nước 
   Lượng mưa 
   VH máy bơm 

Bản đồ Google 

CN Phú Vinh 
CN Bố Trạch 
CN Quảng Trạch 
CN Rào Nan 
CN Tuyên Hóa 
CN Quảng Ninh 
CN Kiến Giang 

 º Hồ Phú Vinh 
 º Đập Đức Phổ 
 º Hồ Vực Nồi 
 º Hồ Đồng Ran 
 º Hồ Vực Sanh 
 º Hồ Cửa Nghè 
 º Hồ Thác Chuối 
 º Hồ Vực Tròn 
 º Hồ Sông Thai 
 º Hồ Tiên Lang 
 º Hồ Trung Thuần 
 º Trạm bơm Rào Nan 
 º Trạm bơm Vĩnh Lộc 
 º Hồ Bẹ 
 º Hồ Rào Đá 
 º Hồ Cẩm Ly 
 º Trạm bơm Duy Hàm 
 º Trạm bơm Hoành Vinh 
 º Hồ Trốc Trâu 
 º Hồ An Mã 
 º Hồ Phú Hòa 
 º Hồ Thanh Sơn 
 º Đập dâng Rào Sen 
 º Cống Mỹ Trung 
 º Trạm bơm Tiền Thiệp 
TTTC » Thực hiện quy định tại Mục 1, Chương V, Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp như sau :

TTDiễn giải thông tin công bốFile dữ liệu
INăm 2020 
1Chiến lược phát triển của Doanh nghiệp 
2Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước: Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi Quảng Bình giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến 2030Xem vb
3Kế hoạch sản xuất 05 năm 2019-2023 của Công tyXem vb
4Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020Xem vb
5Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm gần nhấtXem vb
6Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2019Xem vb
7Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2019Xem vb
8Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2019Xem vb
9Báo cáo tài chính doanh nghiệp năm 2019Xem vb
10Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2019Xem vb
IINăm 2021 
1Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất, tình hình tài chính đầu năm 2021Xem vb
2Báo cáo tài chính năm 2020Xem vb
3Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021Xem vb
4Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020Xem vb
5Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2020Xem vb
6Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng/năm 2021Xem vb
7Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2020Xem vb
IIINăm 2022 
1Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022Xem vb
2Báo cáo quyết toán tài chính năm 2021 
3Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2021 
4Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 
5Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2021 
-  
-  
TN Quang Binh