*   TRANG TIN PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP THỦY NÔNG
 CÔNG TY TNHH MTV KTCTTL QUẢNG BÌNH
Đăng nhập    

   --;     
HomeLịch làm việcĐiều xe ô tôCông văn đếnCông văn điThông tin vận hànhThông tin công trình@IiTNQB
        

ÔTÔ »     02.LXe    [73B-2737]    [73B-000.38]          Full          <<<      >>>

NgàyThứXe 73B-2737 [7 chỗ]Xe 73B-000.38 [4 chỗ]Ghi chú
14/125Chiều: Đ/c Phúc chở Đ/c Quảng (PGĐ) đi nghiệm thu hoàn thành công trình: Kênh N5 Vực Tròn và kênh N11 Đại Phương (Ban QLDA; Phòng: Tài vụ, QLVH, KH-KT cùng làm việc)
Chiều: Đ/c Đông chở Đ/c Tư (PGĐ - Phụ trách Công ty) đi làm việc với Chi nhánh TN Phú Vinh (Phòng TC-HC cùng làm việc) 
15/126Sáng: Đ/c Phúc chở Đ/c Quảng (PGĐ) đi nghiệm thu hoàn thành công trình: Kênh N2B, kênh chính Phú Vinh; Kênh N18 hồ Rào Đá (Ban QLDA; Phòng: Tài vụ, QLVH, KH-KT cùng làm việc)
Chiều: Đ/c Phúc chở Đ/c Quảng (PGĐ) đi nghiệm thu các hạng mục vốn chống hạn Chi nhánh TN Kiến Giang (Phòng: Tài vụ, QLVH, KH-KT cùng làm việc)
  
16/12T7   
17/12CN   
18/122   
19/123- Sáng: Đ/c Phúc chở Đ/c Quảng (PGĐ) cùng đoàn đi nghiệm thu sửa chữa đầu vụ Chi nhánh thủy nông Tuyên Hóa.
- Chiều: Đ/c Phúc chở Đ/c Quảng (PGĐ) cùng đoàn đi nghiệm thu sửa chữa đầu vụ Chi nhánh thủy nông Rào Nan.
  
20/124- Chiều: Đ/c Phúc chở Đ/c Quảng (PGĐ) cùng đoàn đi công tác tại Đà Nẵng.- Sáng: Đ/c Đông chở Đ/c Quảng (PGĐ) đi dự họp HĐND thành phố Đồng Hới.
 
21/125Đ/c Phúc chở Đ/c Quảng (PGĐ) đi công tác tại Đà Nẵng.  
Thủy nông Quảng Bình