*   TRANG TIN PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP THỦY NÔNG
 CÔNG TY TNHH MTV KTCTTL QUẢNG BÌNH
Đăng nhập    

  --;      
HomeLịch làm việcĐiều xe ô tôCông văn đếnCông văn điThông tin vận hànhThông tin công trình@IiTNQB
        

LLV »  [LĐ Bộ]        03.LĐs          X          Quảng          Tư                Full           <<<      >>>

NgàyThứGiám đốc
[...]
Phó giám đốc
Trần Hồng Quảng
PGĐ Phụ trách
Nguyễn An Tư
23/013 Làm việc tại Văn phòng Công ty.- Sáng: Dự Hội nghị người lao động năm 2018 Chi nhánh thủy nông Kiến Giang (Lãnh đạo các phòng, Thường vụ CĐCS, cán bộ phụ trách vùng cùng dự).
- Chiều: Dự Hội nghị người lao động năm 2018 Chi nhánh thủy nông Quảng Ninh (Lãnh đạo các phòng, Thường vụ CĐCS, cán bộ phụ trách vùng cùng dự).
24/014 - Sáng: Duyệt Báo cáo Hội nghị người lao động Chi nhánh thủy nông Quảng Trạch; Văn phòng Công ty (Lãnh đạo các phòng, Thường vụ CĐ cùng làm việc).
Địa điểm tại Văn phòng Công ty.
- Chiều: Làm việc tại Văn phòng Công ty.
Làm việc tại Văn phòng Công ty.
25/015 - Sáng: Dự Hội nghị người lao động năm 2018 Chi nhánh thủy nông Tuyên Hóa (Lãnh đạo các phòng, Thường vụ CĐCS, cán bộ phụ trách vùng cùng dự).
- Chiều: Dự Hội nghị người lao động năm 2018 Chi nhánh thủy nông Rào Nan (Lãnh đạo các phòng, Thường vụ CĐCS, cán bộ phụ trách vùng cùng dự).
Làm việc tại Văn phòng Công ty.
26/016 - Sáng: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 tại Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình.
- Chiều: Làm việc tại Văn phòng Công ty.
Làm việc tại Văn phòng Công ty.
27/01T7   
28/01CN   
29/012   
30/013   
Thủy nông Quảng Bình