*   TRANG TIN PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP THỦY NÔNG
 CÔNG TY TNHH MTV KTCTTL QUẢNG BÌNH
Đăng nhập    

  --;      
HomeLịch làm việcĐiều xe ô tôCông văn đếnCông văn điThông tin vận hànhThông tin công trình@IiTNQB
        

LLV »  [LĐ Bộ]        03.LĐs          X          Quảng          Tư                Full           <<<      >>>

NgàyThứGiám đốc
[...]
Phó giám đốc
Trần Hồng Quảng
PGĐ Phụ trách
Nguyễn An Tư
23/014 Sáng: Làm việc tại văn phòng Công ty
Chiều: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 Công đoàn ngành NN&PTNT - Lấy phiếu tín nhiệm theo Quy định số 19-QĐi/TU
Sáng: Dự Hội nghị người lao động Chi nhánh Tuyên Hoá (TP: Thường vụ CĐCS; Lãnh đạo các phòng)
Chiều: Dự Hội nghị người lao động Chi nhánh Rào Nan (TP: Thường vụ CĐCS; Lãnh đạo các phòng)
24/015 Sáng: Dự Hội nghị người lao động Chi nhánh Quảng Ninh (TP: Thường vụ CĐCS; Lãnh đạo các phòng)
Chiều: Làm việc tại văn phòng Công ty
Sáng: Làm việc tại văn phòng Công ty
Chiều: Dự Hội nghị người lao động Chi nhánh Quảng Trạch (TP: Thường vụ CĐCS; Lãnh đạo các phòng)
25/016 Sáng: Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm theo Quy định số 19-QĐi/TU; triển khai một số nhiệm vụ sản xuất trước, trong và sau tết nguyên đán (TP: Cấp ủy; Ban Giám đốc; Trưởng các phòng; Trưởng các Chi nhánh; Bí thư Đoàn TN)
Chiều: Dự Hội nghị người lao động Chi nhánh Kiến Giang (TP: Thường vụ CĐCS; Lãnh đạo các phòng)
Sáng: Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm theo Quy định số 19-QĐi/TU; triển khai một số nhiệm vụ sản xuất trước, trong và sau tết nguyên đán (TP: Cấp ủy; Ban Giám đốc; Trưởng các phòng; Trưởng các Chi nhánh; Bí thư Đoàn TN)
Chiều: Dự Hội nghị người lao động Chi nhánh Bố Trạch (TP: Thường vụ CĐCS; Lãnh đạo các phòng)
26/01T7 Sáng: Dự Hội nghị người lao động Chi nhánh Phú Vinh (TP: Thường vụ CĐCS; Lãnh đạo các phòng)
 
27/01CN   
28/012   
29/013   
30/014   
Thủy nông Quảng Bình