*CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI QUẢNG BÌNHNhập mã số  
 Home   Lịch làm việc   Điều xe ô tô   Công văn đến   Công văn đi   Thông báo nội bộ   Quản lý nhân sự   Quản lý công trình   Vi phạm, xả thải   Tài liệu QLKT   Công bố thông tin   

Thông tin VH cũ 

QUAN TRẮC 
   Mực nước 
   Lượng mưa 
   VH máy bơm 

Bản đồ Google 

CN Phú Vinh 
CN Bố Trạch 
CN Quảng Trạch 
CN Rào Nan 
CN Tuyên Minh 
CN Quảng Ninh 
CN Kiến Giang 

 º Hồ Phú Vinh (Zbt: 22m; Wtb: 22.36 triệu m3) 
 º Hồ Đồng Sơn (Zbt: 12.4m; Wtb: 2.40 triệu m3) 
 º Cống Đức Phổ 
 º Hồ Vực Sanh (Zbt: 16.6 m; Wtb: 3.24 triệu m3) 
 º Hồ Cửa Nghè (Zbt: 10.3 m; Wtb: 0.81 triệu m3) 
 º Hồ Đồng Ran (Zbt: 13.1 m; Wtb: 5.51 triệu m3) 
 º Hồ Vực Nồi (Zbt: 13.2 m; Wtb: 13.6 triệu m3) 
 º Hồ Thác Chuối (Zbt: 57.8 m; Wtb: 33.36 triệu m3) 
 º Hồ Đầu Ngọn (Zbt: 21.8 m; Wtb: 2,02triệu m3) 
 º Hồ Cồn Ruộng (Zbt: 16 m; Wtb: 0.71 triệu m3) 
 º Hồ Khe Tắt (Zbt: 9.86 m; Wtb: 0.91 triệu m3) 
 º Hồ Trốc Vực (Zbt: 12,32 m; Wtb: 0.67 triệu m3) 
 º Hồ Đồng Suôn (Zbt: 15 m; Wtb: 2.17 triệu m3) 
 º Hồ Khe Ngang (Zbt: 28.55 m; Wtb: 1.57 triệu m3) 
 º Hồ Bàu Mía (Zbt: 6.6 m; Wtb: 1.15 triệu m3) 
 º Hồ Mù U (Zbt: 15.2 m; Wtb: 1.46 triệu m3) 
 º Hồ Tiên Lang (Zbt: 35 m; Wtb: 17.1 triệu m3) 
 º Hồ Trung Thuần (Zbt: 24.2m; Wtb: 4.05 triệu m3) 
 º Hồ Vực Tròn (Zbt: 18 m; Wtb: 52.8 triệu m3) 
 º Hồ Sông Thai (Zbt: 20.3 m; Wtb: 6.42 triệu m3) 
 º Hồ Vân Tiền (Zbt: 13.9 m; Wtb: 1.25 triệu m3) 
 º Hồ Lòi Đuốc (Zbt: 38.7 m; Wtb: 0.79 triệu m3) 
 º Hồ Đồng Mười (Zbt: 25.8 m; Wtb: 1.06 triệu m3) 
 º Hồ Khe Chay (Zbt: 29 m; Wtb: 0.45 triệu m3) 
 º Hồ Đồng Vạt (Zbt: 14.7 m; Wtb: 0.27 triệu m3) 
 º Hệ thống thủy lợi Rào Nan (Zbt: 8 m; Z ngưỡng tràn: 6m) 
 º Trạm bơm Vĩnh Lộc 
 º Hồ Bẹ (Zbt: 20.5 m; Wtb: 6.73 triệu m3) 
 º Hồ Eo Hụ (Zbt: 193.34 m; Wtb: 0.88 triệu m3) 
 º Hồ Ba Nương (Zbt: 196.60 m; Wtb: 1.5 triệu m3) 
 º Hồ Cẩm Ly (Zbt: 44.04 m; Wtb: 42 triệu m3) 
 º Hồ Rào Đá (Zbt: 29.7 m; Wtb: 82.43 triệu m3) 
 º Hồ Troóc Trâu (Zbt: 39.9 m; Wtb: 5.99 triệu m3) 
 º Trạm bơm Hoành Vinh 
 º Trạm bơm Duy Hàm 
 º Hồ Long Đại (Zbt: 23.6 m; Wtb: 0.73 triệu m3) 
 º Hồ An Mã (Zbt: 22 m; Wtb: 67.85 triệu m3) 
 º Hồ Phú Hòa (Zbt: 30.33 m; Wtb: 8.7triệu m3) 
 º Hồ Thanh Sơn (Zbt: 17.8 m; Wtb: 7.34 triệu m3) 
 º Đập Mỹ Trung 
 º Đập dâng Rào Sen (Đập A: Z đđ: 9.22 m; Z tràn: 6.68m; Đập B: Z đđ: 6.4 m; Z tràn: 5.19m) 
 º Trạm bơm Tiền Thiệp 
 º Trạm bơm Tiêu vùng II tả Kiến Giang 
 º Trạm bơm Hói Nẹng 
        Kính chào quý khách!

        Để theo dõi thông tin trên trang web này, mọi người phải có MÃ SỐ. Mã số là một chuối ký tự chữ cái, chữ số... do Ban quản trị cấp cho tổ chức, cá nhân.

        Tổ chức, cá nhân nào muốn có mã số khai thác thực hiện như sau:

        - Nhắn tin yêu cầu đến số máy di động 0972891368 (họ và tên; đơn vị; trang web muốn xem) [Bạn sẽ được cấp ngay lập tức, tuy nhiên phải nhập đúng mã số mới xem được và ngày nào cũng nhập thì vất vả lắm nhá, khổ thân]
        - Email yêu cầu đến địa chỉ duyhienvn2005@yahoo.com [Bạn sẽ được cấp chậm hơn so với tin nhắn, tuy nhiên Bạn còn được hướng dẫn cách xem không cần nhập mã số nữa đấy, vui phết]

        Trân trọng thông báo!
                BAN QUẢN TRỊ HỆ THỐNG      
TN Quang Binh