*   TRANG TIN PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP THỦY NÔNG
 CÔNG TY TNHH MTV KTCTTL QUẢNG BÌNH
Đăng nhập    

      --;  
HomeLịch làm việcĐiều xe ô tôCông văn đếnCông văn điThông tin vận hànhThông tin công trình@IiTNQB
        

TTVH » Biểu cập nhập hàng ngày:  Toàn Công ty » [Phú Vinh  Bố Trạch  Quảng Trạch  Rào Nan  Tuyên Hóa  Quảng Ninh  Kiến Giang
TTVH » Biểu tổng hợp, báo cáo:  Lượng mưa;  Mực nước, dung tích hồ đập; 
TTVH » Biểu scada đo tự động:  MN Scada;  Hồ Rào Đá;  Hồ Vực Tròn; 

[Bản để in]
BẢNG TỔNG HỢP LƯỢNG MƯA
  <<< trước  [  +5    +10    +15    Hôm nay    -15    -10    -5  ]   sau >>>

TTTên đơn vị và chỉ tiêu số liệu20/06/201919/06/201918/06/201917/06/2019
19h13h7h19h13h7h19h13h7h19h13h7h
1Chi nhánh Thủy nông Phú Vinh            
1.1Hồ Phú Vinh            
  Lượng mưa (mm)            
1.2Đập Đức Phổ            
  Lượng mưa (mm)            
2Chi nhánh Thủy nông Bố Trạch            
2.1Hồ Vực Nồi            
  Lượng mưa (mm)            
2.2Hồ Đồng Ran            
  Lượng mưa (mm)            
2.3Hồ Vực Sanh            
  Lượng mưa (mm)            
2.4Hồ Cửa Nghè            
  Lượng mưa (mm)            
2.5Hồ Thác Chuối            
  Lượng mưa (mm)            
2.6Đập dâng Đá Mài            
  Lượng mưa (mm)            
3Chi nhánh Thủy nông Quảng Trạch            
3.1Hồ Vực Tròn            
  Lượng mưa (mm)            
3.2Hồ Sông Thai            
  Lượng mưa (mm)            
3.3Hồ Tiên Lang            
  Lượng mưa (mm)            
3.4Hồ Trung Thuần            
  Lượng mưa (mm)            
4Chi nhánh Thủy nông Rào Nan            
4.1Trạm bơm Rào Nan            
  Lượng mưa (mm)            
4.2Trạm bơm Vĩnh Lộc            
  Lượng mưa (mm)            
5Chi nhánh Thủy nông Tuyên Hóa            
5.1Hồ Bẹ            
  Lượng mưa (mm)            
6Chi nhánh Thủy nông Quảng Ninh            
6.1Hồ Rào Đá            
  Lượng mưa (mm)            
6.2Hồ Cẩm Ly            
  Lượng mưa (mm)            
6.3Trạm bơm Duy Hàm            
  Lượng mưa (mm)            
6.4Trạm bơm Hoành Vinh            
  Lượng mưa (mm)            
7Chi nhánh Thủy nông Kiến Giang            
7.1Hồ An Mã            
  Lượng mưa (mm)            
7.2Hồ Phú Hòa            
  Lượng mưa (mm)            
7.3Hồ Thanh Sơn            
  Lượng mưa (mm)            
7.4Đập dâng Rào Sen            
  Lượng mưa (mm)            
7.5Cống Mỹ Trung            
  Lượng mưa (mm)            
7.6Trạm bơm Tiền Thiệp            
  Lượng mưa (mm)            
Thủy nông Quảng Bình