*   TRANG TIN PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP THỦY NÔNG
 CÔNG TY TNHH MTV KTCTTL QUẢNG BÌNH
Đăng nhập    

      --;  
HomeLịch làm việcĐiều xe ô tôCông văn đếnCông văn điThông tin vận hànhThông tin công trình@IiTNQB
        

TTVH » Biểu cập nhập hàng ngày:  Toàn Công ty » [Phú Vinh  Bố Trạch  Quảng Trạch  Rào Nan  Tuyên Hóa  Quảng Ninh  Kiến Giang
TTVH » Biểu tổng hợp, báo cáo:  Lượng mưa;  Mực nước, dung tích hồ đập; 
TTVH » Biểu scada đo tự động:  MN Scada;  Hồ Rào Đá;  Hồ Vực Tròn; 

[Bản để in]
BẢNG CẬP NHẬT DỮ LIỆU CHI NHÁNH THỦY NÔNG TUYÊN HÓA
  <<< trước  [  +5    +10    +15    Hôm nay    -15    -10    -5  ]   sau >>>

TTTên đơn vị và chỉ tiêu số liệu20/06/201919/06/201918/06/201917/06/2019
19h13h7h19h13h7h19h13h7h19h13h7h
5Chi nhánh Thủy nông Tuyên Hóa            
5.1Hồ Bẹ            
  Mực nước theo kế hoạch (m)            
  Mực nước thực tế (m)  13.4613.50 13,54  13.62  13.62
  Dung tích theo kế hoạch (triệu m3)            
8 Dung tích thực tế (triệu m3)            
  Đợt tưới     3  3  Đang nghỉ tưới Đ2
  Lưu lượng tưới (m3/s)        0.5   
  Diện tích phục vụ (ha)        294.5   
  Lưu lượng qua tràn (m3/s)            
  Lượng mưa (mm)            
  Hoạt động khác        Mở đợt3   
Thủy nông Quảng Bình