*   TRANG TIN PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP THỦY NÔNG
 CÔNG TY TNHH MTV KTCTTL QUẢNG BÌNH
Đăng nhập    

      --;  
HomeLịch làm việcĐiều xe ô tôCông văn đếnCông văn điThông tin vận hànhThông tin công trình@IiTNQB
        

TTVH » Biểu cập nhập hàng ngày:  Toàn Công ty » [Phú Vinh  Bố Trạch  Quảng Trạch  Rào Nan  Tuyên Hóa  Quảng Ninh  Kiến Giang
TTVH » Biểu tổng hợp, báo cáo:  Lượng mưa;  Mực nước, dung tích hồ đập; 

[Bản để in]
BẢNG CẬP NHẬT DỮ LIỆU CHI NHÁNH THỦY NÔNG QUẢNG TRẠCH
  <<< trước  [  +5    +10    +15    Hôm nay    -15    -10    -5  ]   sau >>>

TTTên đơn vị và chỉ tiêu số liệu15/12/201814/12/201813/12/201812/12/2018
19h13h7h19h13h7h19h13h7h19h13h7h
3Chi nhánh Thủy nông Quảng Trạch            
3.1Hồ Vực Tròn            
  Mực nước theo kế hoạch (m)            
  Mực nước thực tế (m)     18  18  18
  Dung tích theo kế hoạch (triệu m3)            
  Dung tích thực tế (triệu m3)            
  Đợt tưới            
  Lưu lượng tưới (m3/s)            
  Diện tích phục vụ (ha)            
  Lưu lượng qua tràn (m3/s)            
  Lượng mưa (mm)            
  Hoạt động khác            
3.2Hồ Sông Thai            
  Mực nước theo kế hoạch (m)            
  Mực nước thực tế (m)     20.3  20.4  20,5
  Dung tích theo kế hoạch (triệu m3)            
  Dung tích thực tế (tgriệu m3)            
  Đợt tưới            
  Lưu lượng tưới (m3/s)            
  Diện tích phục vụ (ha)            
  Lưu lượng qua tràn (m3/s)            
  Lượng mưa (mm)        10  29
  Hoạt động khác:     đóng tràn     kéo tràn 2 cánh H=0,5m
3.3Hồ Tiên Lang            
  Mực nước theo kế hoạch (m)            
  Mực nước thực tế (m)     27.75  27,6  27,45
  Dung tích theo kế hoạch (triệu m3)            
  Dung tích thực tế (triệu m3)            
  Đợt tưới            
  Lưu lượng tưới (m3/s)            
  Diện tích phục vụ (ha)            
  Lưu lượng qua tràn (m3/s)            
  Lượng mưa (mm)           17
  Hoạt động khác:            
3.4Hồ Trung Thuần            
  Mực nước theo kế hoạch (m)            
  Mực nước thực tế (m)     20.2  20.2  20,20
  Dung tích theo kế hoạch (triệu m3)            
  Dung tích thực tế (triệu m3)            
  Đợt tưới            
  Lưu lượng tưới (m3/s)            
  Diện tích phục vụ (ha)            
  Lưu lượng qua tràn (m3/s)            
  Lượng mưa (mm)           27
  Hoạt động khác            
Thủy nông Quảng Bình