*   TRANG TIN PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP THỦY NÔNG
 CÔNG TY TNHH MTV KTCTTL QUẢNG BÌNH
Đăng nhập    

      --;  
HomeLịch làm việcĐiều xe ô tôCông văn đếnCông văn điThông tin vận hànhThông tin công trình@IiTNQB
        

TTVH » Biểu cập nhập hàng ngày:  Toàn Công ty » [Phú Vinh  Bố Trạch  Quảng Trạch  Rào Nan  Tuyên Hóa  Quảng Ninh  Kiến Giang
TTVH » Biểu tổng hợp, báo cáo:  Lượng mưa;  Mực nước, dung tích hồ đập; 
TTVH » Biểu scada đo tự động:  MN Scada;  Hồ Rào Đá;  Hồ Vực Tròn; 

[Bản để in]
BẢNG CẬP NHẬT DỮ LIỆU CHI NHÁNH THỦY NÔNG QUẢNG NINH
  <<< trước  [  +5    +10    +15    Hôm nay    -15    -10    -5  ]   sau >>>

TTTên đơn vị và chỉ tiêu số liệu20/06/201919/06/201918/06/201917/06/2019
19h13h7h19h13h7h19h13h7h19h13h7h
6Chi nhánh Thủy nông Quảng Ninh            
6.1Hồ Rào Đá            
  Mực nước theo kế hoạch (m)            
  Mực nước thực tế (m)  19.10  19.23  19,35  19.47
  Dung tích theo kế hoạch (triệu m3)            
  Dung tích thực tế (triệu m3)           24,73
  Đợt tưới  4  3  3  3
  Lưu lượng tưới (m3/s)  3,5  3,5  3,5  3,5
  Diện tích phục vụ (ha)            
  Lưu lượng qua tràn (m3/s)            
  Lượng mưa (mm)            
  Hoạt động khác            
6.2Hồ Cẩm Ly            
  Mực nước theo kế hoạch (m)            
  Mực nước thực tế (m)  36.3836.39 36.4036.42 36.4336.45 36.47
  Dung tích theo kế hoạch (triệu m3)            
  Dung tích thực tế (triệu m3)           15,09
  Đợt tưới  33 33 33 3
  Lưu lượng tưới (m3/s)  0,60,7 0,70,7 0,90,9 0,9
  Diện tích phục vụ (ha)            
  Lưu lượng qua tràn (m3/s)            
  Lượng mưa (mm)            
  Hoạt động khác            
6.3Trạm bơm Duy Hàm            
  Mực nước bể hút (m)            
  Đợt tưới           2
  Vận hành trạm bơm (số máy)  3        3
  Lưu lượng tưới (m3/s)            
  Diện tích phục vụ (ha)            
  Lượng điện theo kế hoạch (KW)            
  Lượng điện thực tế (KW)            
  Lượng mưa (mm)            
  Hoạt động khác            
6.4Trạm bơm Hoành Vinh            
  Mực nước bể hút (m)            
  Đợt tưới            
  Vận hành trạm bơm (số máy)            
  Lưu lượng tưới (m3/s)            
  Diện tích phục vụ (ha)            
  Lượng điện theo kế hoạch (KW)            
  Lượng điện thực tế (KW)            
  Lượng mưa (mm)            
 Ho trooc trau   32,3032,32 32,3732,47 32,5632,66 32,76
Thủy nông Quảng Bình